Bydelens uttalelse til Aktiv vannflate – en mulighetsstudie om bruk av fjorden