2020-02-06

Bydelens uttalelse til søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Star Gate, Grønland 2