Årsmelding 2018- Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne