Til innhold
2019-07-23 BUK sommerfullmakt

Uttalelse til søknad om ny skjenkebevilling ved Glasnost, Økernveien 19

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.