Til innhold
2019-07-23 BUK sommerfullmakt

Bydelens uttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling - GB Drift As, Galleri Bastian - Normannsgata 44

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.