2019-07-23 BUK sommerfullmakt

Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering av Biskop Gunnerus gate 14 B