Uttalelse til søknad om skjenkebevilling St. Hallvards pub, Oslo gate 14