Uttalelse til søknad om skjenkebevilling - Pokalen Barcode, Dronning Eufemias gate 40