Bydelens uttalelse til søknad om skjenkebevilling ute - PINK FISK (Munch Brygge), Operagata 35