Bydelens uttalelse til ny skjenkebevilling ute - Oscars Pizza AS, Mandalls gate 10