Bydelens uttalelse til kunngjøring om nytt offentlig ettersyn – Forslag til detaljregulering av Urtegata 9 til kontor, næring og hotell