Bydelens uttalelse til endringer i barnehageloven - foreløpig sak