Politiske saker 2018

Verbalvedtak 21 - Strategisk kompetanseplan 2018 - 2021