Politiske saker 2018

Verbalvedtak 13 - Status for tillitsmodellen i Bydel Gamle Oslo