Politiske saker 2018

Verbalvedtak 12 - Stillingsøkning i hjemmetjenesten