Politiske saker 2018

Uro blant innbyggerne i Gamle Oslo over de mange lavterskeltilbudene i bydelen