Politiske saker 2018

Rapport fra anmeldt tilsynsbesøk 19.12.18 ved Vålerengahjemmet