Politiske saker 2018

Oppfølging av BU-sak 204/2017 - redegjørelse for bydelens behov for kommunale boliger vurdert opp mot det pågående nedsalget i bydelen