Politiske saker 2018

Oppfølging av BU-sak 125/2018 Prosjekt «leie til eie»