Politiske saker 2018

Oppfølging av BU sak 108/2017 - redegjørelse for hvilke konsekvenser ny instruks får for saksbehandlingen av søknader om kommunalbolig