Politiske saker 2018

Økonomirapportering pr. april og bydelsdirektørens forslag til saldering av budsjett 2018