Politiske saker 2018

Kontroll av leverandørenes lønn- og arbeidsvilkår i bydelenes enkeltanskaffelser (R/AP)