Politiske saker 2018

Inndragning av 5 årsverk knyttet til at kantinene i H22 og P16 legges ned