Politiske saker 2018

Eiendomsprosjektet - Behovsanalyse av bydelens innleide lokaler