Politiske saker 2018

Budsjett 2018 - tildelingsbrev til bydelen og referat fra startmøte 2018