Politiske saker 2017

Tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn St. Halvardshjemmet 19.10.16