Politiske saker 2017

LHBTQ Kompetanse (rosa kompetanse) – kurs for ansatte i bydelens ansatte (SV) - redigert