Politiske saker 2017

Høring på handlingsplan for en aldersvennlig og trygg by og plan for trygg og mangfoldig eldreomsorg - BU sak 95/2017 – Tillegg til saken