Politiske saker 2017

Budsjett 2017-Utkvittering av budsjettvedtak nr. 37