Politiske saker 2015

Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsynsbesøk 12.03.15 - St. Halvardhjemmet