Politiske saker 2015

Sykehjemsetatens svar på bydelsutvalgets verbalvedtak nr. 17