Politiske saker 2015

Bydelens deltakelse i velferdsteknologiprosjektet