Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Videreføring av eksisterende prosjekter innenfor områdeløftene Tøyen og Grønland