Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Sak 19-7 Evaluering og utvikling av driftskonsept for Aktivitetshuset K1