Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Sak 19-6 Kartlegging av mobilisering av aktører i lokalsamfunn - alternative destinasjoner til studietur