Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Sak 19-2 Rehabilitering av Grønlandsleiret 28 - Plakathuset