Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Oppgradering og sambruk av uteområder i bomiljø med barnehager