Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Økonomistatus - årsregnskap 2018, budsjett 2019 og påløpte kostander pr 31. august