Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Godkjenning av møteinnkalling og protokoll 19-5