Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Ambassadørprosjektet – kommunikasjon med målgruppe