Møte i Gamle Oslo oppvekstkomite

Om møtet

Møtet gjennomføres digitalt. De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime eller se møtet på Zoom kan sende e-post til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no for å få digital tilgang til møtet.

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo oppvekstkomite 01.12.2020 (PDF 661KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo oppvekstkomite 01.12.2020 (PDF 762KB)

Saker til behandling

SakTittel
38/20
Tildeling av nabolags- og aktivitetsmidler for Grønland og Tøyen høsten 2020
39/20
Valg av medlemmer til UR (utsatt)
40/20
SaLTo - Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2019
41/20
Erfaringer og suksessfaktorer fra arbeid med traumeinformert innsats
42/20

Tid og sted

Dato

Tirsdag 1. desember 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted