Møte i Gamle Oslo oppvekstkomite

Om møtet

Møtet gjennomføres digitalt. De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime eller se møtet på Zoom kan sende e-post til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no senest kl. 15.00 samme dag for å få digital tilgang til møtet. Det er også mulig å spille inn video på forhånd som kan vises i møtet. Disse sendes til samme e-postadresse senest en dag i forveien.

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo oppvekstkomite 08.09.2020 (PDF 718KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo oppvekstkomit 08.09.2020 (PDF 542KB)

Saker til behandling

SakTittel
18/20
19/20
20/20
21/20
Oppfordring til Botanisk hage om å fjerne dedikasjon til Carl von Linné (SV og R)
22/20
Uttalelse fra Gamle Oslo Bydelsutvalg vedrørende nedleggelse av Manglerud Politistasjon (SV)
23/20
24/20
Nei til etablering av utendørs værested for rusavhengige på Elgsletta (AP)

Tid og sted

Dato

Tirsdag 8. september 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt møte

Sted