Oppvekstkomiteen

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo oppvekstkomite 10.03.2020 (PDF 43KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo oppvekstkomite 10.03.2020 (PDF 344KB)

Saker til behandling

SakTittel
3/20
4/20
Tildeling av Nabolags- og aktivitetsmidler for Tøyen og Grønland vår 2020
5/20
6/20
Informasjon om endring i antall barnehageplasser i 2020
7/20
Orientering om prosjekt oppgradering og sambruk av uteområder i bomiljø med barnehager
8/20
9/20
10/20
11/20
Meråpent bibliotek på Hersleb VGS (SV)

Tid og sted

Dato

Tirsdag 10. mars 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Christian Krohgs gt. 16. Møterom: Idun

Sted