Oppvekstkomiteen

Oppvekstkomiteen har porteføljen barnevern, barnehager, forebyggende barne- og ungdomsarbeid, barne- og ungdomstiltak, fritidsklubber, helsestasjoner for ungdom, skolehelsetjenesten og områdeløftene.

Medlemmer

Eliassen, Susanne (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Leder av Oppvekstkomiteen

Roberg, Leif (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Oppvekstkomiteen

Thomassen, Kari Elisabeth (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Herland Landro, Linn (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Nestleder av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Barzinje, Sara Ali (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Observatør av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo
Telefon

Stallemo, Ihna (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Telefon

Svorstøl, Olaf (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Telefon

Johansen, Kjell (Fremskrittspartiet)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Oppvekstkomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Skiaker Myrstad, Benjamin (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Robles, Cindy (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Aga, Jon (Arbeiderpartiet)

Medlem av Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Abdirisaq Mohamud, Mohamed (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Heggheim, Hanne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Telefon

Viljugrein, Agnes Nærland (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Arbeidsutvalget
Nestleder av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Jynge, Ada (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Kjekshus, Gyda (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Antonsen, Stian Amadeus (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Observatør av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Mahdi, Souhail (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Pettersen, Per Fredrik (Høyre)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Furnes, Kristina (Høyre)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Neander, Gry M Sjødin (Høyre)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Blomdal, Espen (Rødt)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Lien, Frank Robert (Rødt)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Orieta, Maria (Rødt)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Løfors, Kjersti Konstanse (Venstre)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Ophaug, Espen (Venstre)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Telefon

Ichihara Røkkum, Naomi (Venstre)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Meeg-Bentzen, Andreas (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Fredeng, Sigurd (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen
Innkomne e-poster videresendes til medlemmene av Gamle Oslo oppvekstkomite. Ved hastehenvendelser send direkte til komitemedlemmene.
Oppvekstkomiteens medlemmer
politisk koordinator
Morten Johansen