Oppvekstkomiteens medlemmer

Innkomne e-poster videresendes til komiteens medlemmer. Ved hastehenvendelser send direkte til komitemedlemmene.

E-post:

Morten Johansen

politisk koordinator

E-post:

E-post:

Oppvekstkomiteen

Oppvekstkomiteen har porteføljen barnevern, barnehager, forebyggende barne- og ungdomsarbeid, barne- og ungdomstiltak, fritidsklubber, helsestasjoner for ungdom, skolehelsetjenesten og områdeløftene.

Møter

  1. Dato 12.10.
    Klokkeslett 17:00-19:30
  2. Dato 09.11.
    Klokkeslett 17:00-19:30
  3. Dato 07.12.
    Klokkeslett 17:00-19:30

Se hele kalenderen

Medlemmer

Eliassen, Susanne (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Leder av Oppvekstkomiteen

Roberg, Leif (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Oppvekstkomiteen

Thomassen, Kari Elisabeth (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Hamidiasl, Hasti (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Barzinje, Sara Ali (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Observatør av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Telefon: 47 30 78 88

Stallemo, Ihna (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Telefon: 45 21 96 96

Svorstøl, Olaf (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Telefon: 93 20 37 41

Johansen, Kjell (Fremskrittspartiet)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Oppvekstkomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 98 87 54 00

Jahren, Thomas (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Nordenstrøm Bruu, Teodor (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Arbeidsutvalget
Leder av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Telefon: 94 82 38 50

Søndenaa, Herman (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Abdirisaq Mohamud, Mohamed (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Østerdal, Martin (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Huitfeldt, Astrid (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Herland Landro, Linn (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Nestleder av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Jynge, Ada (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Eriksen Nordeng, Mari (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Mahdi, Souhail (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Pettersen, Per Fredrik (Høyre)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Furnes, Kristina (Høyre)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Neander, Gry M Sjødin (Høyre)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Blomdal, Espen (Rødt)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Lien, Frank Robert (Rødt)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Orieta, Maria (Rødt)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Bondevik, Susanne (Venstre)

Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Telefon: 99 38 30 41

Ophaug, Espen (Venstre)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Telefon: 95 20 86 19

Ichihara Røkkum, Naomi (Venstre)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Meeg-Bentzen, Andreas (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Fredeng, Sigurd (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen