Til innhold
Politikk og politiske møter

Navnekomiteen


Marianne Netland

Sekretær

Telefon: 23 43 11 09

E-post:

Navnekomiteen

Komiteen uttaler seg om navnsetting av veier, broer, parker og plasser i bydelen.

Medlemmer

Heldal, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Leder av Navnekomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 959 49 689

Sadlowska, Aga (Høyre)

Medlem av Navnekomiteen

Telefon: 908 85 444

Rinde, Bjørn Boman (Arbeiderpartiet)

Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Løkse, Tuva (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Fredeng, Sigurd (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Bondevik, Susanne (Venstre)

Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Telefon: 993 83 041