Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Saker og møter i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Møter fra 2015-2022

Er du medlem av råd og utvalg i bydelen?
Da skal du logge deg inn via Acos møteportal: https://moteportal.oslo.kommune.no/BYD/ (NB - bruk helst Chrome nettleser).

Medlemmer

Monica Haugen (Arbeiderpartiet)

Leder av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Linn Herland Landro (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Sundby, Heidi

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi
Telefon

Bjørkli, Greta

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Skogsletten, Oddvar

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Olufsen, Torild

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Tilsynsutvalg for sykehjem
Telefon

Breck, Rune

Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Grut, Ørjan

Varamedlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Telefon
Sekretær
Svein Erik Flåtten
Telefon