Lokalstyret for Områdeløftene

Møte lokalstyret Områdeløft Grønland og Tøyen

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. oktober 2020

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt møte

Sted