Til innhold
Lokalstyret for Områdeløftene

Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Tid og sted

Dato

Onsdag 11. september 2019

Tid

klokken 15:00

Tilleggsinformasjon

Aktivitetshuset K1, Kolstadgata 1, Husmann

Sted

Saker til behandling

SakTittel
24/19
25/19
26/19
27/19
28/19