Lokalstyret for Områdeløftene

Lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Saker til behandling

SakTittel
29/19
30/19
31/19
Økonomistatus - årsregnskap 2018, budsjett 2019 og påløpte kostander pr 31. august
32/19
33/19
Status på driftssituasjonen og –kostnader på Aktivitetshuset K1
34/19
35/19
36/19

Tid og sted

Dato

Onsdag 6. november 2019

Tid

klokken 14:00

Tilleggsinformasjon

Aktivitetshuset K1, Kolstadgata 1, Husmann. Møtet varer til kl 16:45.

Sted