Eldrerådet

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo eldreråd 10.03.2020 (PDF 44KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo eldreråd 10.03.2020 (PDF 251KB)

Saker til behandling

SakTittel
4/20
Tildeling av Nabolags- og aktivitetsmidler for Tøyen og Grønland vår 2020
5/20
6/20
7/20
8/20
Bydelens uttalelse til Aktiv vannflate – en mulighetsstudie om bruk av fjorden
9/20
10/20
11/20
Tiltak for et tryggere Grønland (MDG, AP og SV)
12/20
Spørsmål om veien videre for Kampen omsorg+ (MDG)

Tid og sted

Dato

Tirsdag 10. mars 2020

Tid

klokken 16:30

Tilleggsinformasjon

Kjølberggata 31, 4.etasje, møterom Rød Villvin

Sted